Vadné.cz - Upozorňujeme na vadné produkty a služby


Výpověď smlouvy s operátorem vyjde levněji

20. února 2014 Kategorie: Doporučujeme

Smluvní vztahy s operátory byly již od počátku komplikované a problematické, což dokládá i několik desítek zkušeností našich čtenářů  za posledních několik měsíců. Výrazným krokem kupředu, který by měl usnadnit vypovězení smlouvy s mobilním operátorem, je novela Zákona o elektronických komunikacích.

Maximálně pětina z paušálů

O co se přesně jedná? Od 8. února letošního roku vám operátor nesmí za předčasný odchod (vypovězení smlouvy na dobu určitou) naúčtovat částku vyšší než je jedna pětina toho, co byste jinak ještě zaplatili (po zbývající dobu platnosti smlouvy) na paušálech nebo tzv. minimální měsíční útratě. Tato povinnost platí pro všechny operátory a od osmého února musí mít tuto informaci také zakotvenou ve svých aktualizovaných všeobecných podmínkách.

Autorem novely je bývalý poslanec Jan Husák, nyní budeme citovat zásadní pasáž, konkrétně tedy § 63 odst. 1 písmeno p) zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích:

… výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, výpovědí ze strany účastníka nebo podnikatele nebo dohodou obou smluvních stran, přičemž výše úhrady nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Telefon musíte doplatit celý

Co se týče ceny telefonického přístroje, tak zde je situace jiná. Pokud jste ke svému paušálu dostali také dotovaný telefon, budete muset v případě předčasného ukončení smlouvy přístroj zcela doplatit. Operátor tak po vás bude požadovat doplatit ceníkovou cenu v době uzavření smlouvy.

Počet komentářů: 1

“Výpověď smlouvy s operátorem vyjde levněji”


  1. Dobrý den,

    mě řekli když jsem chtěl zrušit internet, že mi příjdou ještě dvě faktury a navíc 213,- kč pokuta. nechápu proč nemohou ten internet vypnout hned ale musí ještě měsíc a půl běžet.

    1


Napsat komentář

(číslicí) (*)

(*) = povinné pole